Telefon 6170 8042
martin.einfeldt@gmail.com

Du kan besøge mig på Prøvestens Allé 8, 2300 København S.

Du kan følge mig på youtube og linkedin.

Livshistorie i korte uddrag

Uddannelser
Master i Positiv Psykologi fra Aarhus Universitet (2018) med speciale i brug af humor i undervisning, ledelse og innovation.
Forstkandidat (cand.silv.) fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (1992) med speciale i kommunikation og skovbrug.

Ansættelser
Ekstern lektor i kreativitet, kommunikationsplanlægning og skrivning, Københavns Universitet, siden 2018.
Selvstændig kommunikationsrådgiver siden 2016.
Kommunikationschef i Dansk Skovforening fra 1993 til 2016.

Exgræsrod
I 2003 blev jeg til min overraskelse græsrod som formand for Amager Metro Gruppen som kæmpede for at få metroen på Østamager gravet ned. Jeg skrev bogen ”Nabo til en planlagt katastrofe” om sagen, skandalerne, de beskidte metoder som myndigheder og borgere kan bruge imod hinanden og om den surrealistiske oplevelse at være berømt og magtfuld i et øjeblik på 4 måneder.

Firmaet Martin Einfeldt har løst opgaver for blandt andre ...

Allerød Kommune (Teknik og Drift), ATP, Dansk Affaldsforening, Danske Juletræer, Den Frie Lærerskole, DeSeed Denmark, DTU (Department of Applied Mathematics and Computer Science), Folkeuniversitet (Emdrup, Herning, Kolding, Aalborg og Aarhus), Grakom, Innovation Roundtable, JMH Tegnestue, Kompetence- & Konfliktinstituttet, Københavns Universitet (Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning), Landsforeningen Økologisk Byggeri, Lejre Kommune (Teknik og Miljø, Børn og Læring), Novo Nordisk Fonden, Red Barnet, Træ.dk og unoform.

Min rådgivning

Jeg sælger kun rådgivning som du har brug for. Dit behov bestemmer: Hvad vil du kommunikere til hvem og hvorfor? Og hvorfor skal det gøres anderledes end det allerede bliver gjort?

Jeg siger tingene som jeg ser dem, og jeg siger det venligt og respektfuldt, især hvis jeg foreslår forbedringer.

Du kan bruge denne rådgivning til fx ledelse, salg, medieomtale, kampagner, undervisning, fundraising, lobbyisme, krisehåndtering og til at skabe ramaskrig hvis det skal være.

Jeg kan også køre motorsav og spille hyggeklaver. Ring 6170 8042, og få et tilbud som du ikke kan afslå.

Min troserklæring

Jeg vil gøre mennesker og virksomheder gladere og deres resultater bedre ved at hjælpe alle til at kommunikere etisk, effektivt, empatisk, realistisk, troværdigt og klichefrit:

Etik
Kommunikation påvirker menneskers viden, følelser, holdninger og adfærd. Effektiv kommunikation er derfor et magtmiddel og bør bruges i gode sagers tjeneste.

Effektivitet
Kommunikation bør virke og gøre en forskel efter et bevidst valg. Kommunikation bør planlægges rationelt efter formålet, velvidende at alle mennesker tænker, føler og handler irrationelt i et uforudsigeligt omfang.

Empati og realisme
Kommunikationen skal udføres i størst mulig forståelse for modtagerens udgangspunkt, også når modtageren er fx fortravlet, overinformeret eller fordomsfyldt.

Troværdighed
Modtageren bestemmer afsenderens troværdighed, og det kan ingen lave om på. Men afsenderen kan gøre sit, blandt andet ved sikre at alle skrevne, talte og nonverbale (grafik, billeder og handlinger) budskaber stemmer med og støtter hinanden. Og ved at budskaberne derefter giver mening for modtageren.

Jeg afskyr klicheer
Jeg kommer aldrig til at kalde et problem for en udfordring eller en betaling for en investering. Med mindre jeg mener det.