”⭐⭐⭐⭐Læs den og bliv underholdt, samtidig med at du, hvis du er studerende, får et hurtigt indblik i de vigtigste teorier og, hvis du er praktiker, lærer nye måder at bruge de kendte teorier på.”
Jyllands-Posten

”Forfriskende, pædagogisk og nyskabende bog om den oplagte synergi mellem kreativitet, innovation og humor.”
Lektørudtalelse

Bestil bogen

”Bogen vil være anvendelig på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og i det hele taget på en lang række andre uddannelser, hvor professionen retter sig mod arbejde med mennesker. Her vil den kunne bidrage til refleksioner og debat og ikke mindst gode grin, og den vil være en guideline for relationer gennem humor.”
Folkeskolen

Bestil bogen

”⭐⭐⭐⭐⭐Den er hamrende godt skrevet, den har en klar fremadskridende struktur, og så er den frem for alt en bog om at tale med mennesker, man ikke kender, om intime og private behov (…) Som læser bliver man bogstaveligt talt taget i hånden gennem de mange hjørner af seksuel sundhed: dine og andres grænser, værdier, tabuer og den virkelig vanskelige samtale.”
Ugeskrift for Læger

Bestil bogen

Bagsidetekster, anmeldelser og videoer

Kreativitet, innovation og humor. De bedste teorier og de bedste råd

Samfundslitteratur 2020

Mennesker har brug for at få ideer hele tiden. Ideer til aftensmaden, boligen, ferien, gaver, uforudsete problemer og hvor man finder hjælp.
     Nogle få ideer er store og geniale. De fleste er små og banale. Mennesker har brug for begge dele. Stadig flere har også et arbejde som kræver at man selv får ideer hele tiden.
     Denne bog er til alle som behøver ideer som skaber værdi, fx i projekter, grupper og tværfagligt arbejde. Det er fx ledere, lærere, funktionærer, forskere, håndværkere, kunstnere, forældre og studerende på alle uddannelser.
     Bogen viser de bedste teorier fra psykologi, sociologi, kommunikation, ledelse og økonomi om kreativitet, innovation og humor.
     Bogen er også en praktisk guide. Du lærer:

 • Ideudviklingens gyldne opskrift Kvantitet, Kvalitet, Realitet
 • At få mange ideer, gode ideer og at arbejde kreativt sammen med andre
 • At lede vejen fra ide til innovation og forretning
 • At sætte godt ind hvis processen går i stå
 • At bruge humor til at fremme ideer, kommunikation og relationer.

Anmeldelse af
Kreativitet, innovation og humor

Jyllands-Posten skriver blandt andet:
     "⭐⭐⭐⭐ Læs den og bliv underholdt, samtidig med at du, hvis du er studerende, får et hurtigt indblik i de vigtigste teorier og, hvis du er praktiker, lærer nye måder at bruge de kendte teorier på".

Lektørudtalelse

Carsten Güllich-Nørby, DBC (det tidligere Bibliotekscentralen) skriver blandt andet:
     "Forfriskende, pædagogisk og nyskabende bog om den oplagte synergi mellem kreativitet, innovation og humor."

Video om bogen

Webinar
(31 minutter) på youtube. Du kan også se det her:

Bestil bogen

Humor i undervisning. De værste fælder og de bedste teknikker

Samfundslitteratur 2022

Næsten alle har oplevet det: De lærere som fik os til at grine, var dem vi nød og lærte mest af. Som regel. Og så var der katastroferne når lærerens humor ydmygede og isolerede elever. Eller fik læreren selv til at ligne et fjols.
     Denne bog er til alle lærere fra børnehaveklasse til universitet og voksenundervisning. Den kan også bruges af fx spejdere, forsvaret og køreskoler.
     Bogen er en guide til at bruge humor så det fremmer dine elevers læring og trivsel. Du får teori, konkrete råd, 33 eksempler fra virkeligheden, og du lærer:

 • At du ikke behøver selv at være morsom for at bruge humor i din undervisning.
 • At finde og forberede morsomt stof.
 • At bruge dine elevers humor.
 • At udvikle spontan morskab med dine elever så det er trygt og lærerigt for alle.
 • At undgå humorens fælder: krænkelse, udelukkelse, kiksethed og selvfedme.

Du får det sjovere når du underviser, og det gør dine elever også.

Anmeldelser af
Humor i undervisning

Folkeskolen
skriver blandt andet:
     ”Med sine 130 sider er ”Humor i undervisning” ganske overskuelig, og forfatteren har gjort sit forarbejde. Der er talrige eksempler på humor i bogen, og det er ret sjovt. Der er dog en mening med galskaben, og det bliver på intet tidspunkt useriøst.”
     ”Vi kommer via Platon, Aristoteles og senere Kierkegaard og Freud op til moderne amerikansk forskning i humor, der sætter den i system og kategoriserer den. Selv om dette er bogens tørre, teoretiske del, er det skrevet i et levende sprog fra Einfeldt side, der bestemt ikke er humorforladt.”
     ”Til sidst skal det understreges, at bogen vil være anvendelig på læreruddannelsen og pædagoguddannelsen og i det hele taget på en lang række andre uddannelser, hvor professionen retter sig mod arbejde med mennesker. Her vil den kunne bidrage til refleksioner og debat og ikke mindst gode grin, og den vil være en guideline for relationer gennem humor.”

Skolelederforeningens magasin Plenum skriver blandt andet:
     ”Jeg [Rasmus Enemark, viceskoleleder på Tjørnegårdsskolen i Roskilde, red.] vil beskrive Martin Einfeldts bog som et godt forsøg på at give fortrinsvis læreren, men i nogle tilfælde også lederen, en mulighed for at arbejde på og blive bedre til sin relationskompetence – eller den sociale kapital, som det hedder i dag.”
     "Martin Einfeldt har skrevet en ganske underholdende bog med mange morsomme eksempler på, hvordan man kan arbejde med sin humor, om end visse af hans eksempler i mine øjne rammer lidt uden for skiven."
     "Martin Einfeldt benytter forkortelsen KUKS (Krænkelse, Udelukkelse, Kiksethed og Selvfedme) som en vigtig rettesnor for, hvilke fælder man skal undgå at falde i, når man gerne vil bruge humor. Og han advarer meget imod den påtagede humor. Man kan selvfølgelig arbejde med sig selv og langsomt prøve nogle af Martin Einfeldts udmærkede ideer af, men vigtigt er det, at man beholder autenticiteten, da relationskompetencen og tilliden fra eleverne meget hurtigt kan gå i vasken, hvis det hele bliver for selviscenesat og påtaget."
     "Martin Einfeldt har skrevet en tankevækkende bog, som i hvert fald fik mig til at reflektere en del over humorens gode og mindre gode sider, samt hvordan jeg selv har forsøgt at praktisere humor med børn og voksne igennem årene. Bogen kan varmt anbefales.”

Lektørudtalelse

Henrik Munch Jørgensen, DBC (det tidligere Bibliotekscentralen), skriver:

”VURDERING
Bogen er en både sjov og lærerig læseoplevelse fortalt i et yderst humoristisk sprog og med masser af sjove historier fra forskellige læreres undervisningspraksis gennem tiderne. Bogen giver god inspiration til at udvikle sin brug af humor i sit pædagogiske arbejde baseret på respekt for eleverne.

ANDRE BØGER OM SAMME EMNE
På trods af at humor er et af de bedste redskaber til at motivere elever og fremme undervisningen, findes der ikke anden pædagogisk litteratur som denne med fokus på brugen af humor.

TIL BIBLIOTEKAREN
Oplagt anskaffelse til lærerbiblioteker, de pædagogiske uddannelsers samlinger samt folkebiblioteker i uddannelsesbyer.”

Interviews om bogen

Folkeskolen
(side 14-18): Med humor husker dine elever bedre ...
Forskerforum
(side 26-26): Vær lidt sjov - det fremmer læringen
Uniavisen
: Humorekspert: Alle kan lære at bruge humor i undervisningen. Og det bør de
Politiken: Forfatter til ny humorbog: Som underviser kan man nemt komme til at opføre sig som en røv

Videoer om bogen

Præsentation af bogen
(1 minut) på youtube.
Webinar (36 minutter) på youtube. Her får du også et lynkursus i humorfilosofiens historie forklaret med prutter. Du kan også se videoen her:

Bestil bogen

Seksuel sundhed og omsorg. Professionel hjælp til det mest private

Samfundslitteratur 2023

For næsten alle voksne er sex vigtigt, værdifuldt og en privat sag. At kunne udleve sin seksualitet fremmer sundhed og trivsel.
     Professionelle i hjemmeplejen, på plejecentre, bosteder, hospitaler, i lægepraksis og socialforvaltninger møder mennesker som ikke kan udleve deres seksualitet på grund af fx sygdom, alder, skader eller sociale forhold. Eller som, måske på grund af skader i hjernen, udlever seksualiteten på måder som kan være ubehagelige for personale og andre i nærheden.
     Hvordan åbner du som professionel en tryg samtale om noget så privat? Hvordan kan du faktisk hjælpe når samtalen er i gang?
     Seksuel sundhed og omsorg er en håndbog som giver:

 • Faglig viden om menneskers seksualitet og om forskellige kulturer, værdier  og normer for sex.
 • Faglig viden om kommunikation som bryder tabuer og skaber samarbejde.
 • 20 eksempler på brug af denne viden i realistiske dilemmaer for professionelle.
 • Løsninger og metoder til at tage vare på både givere og modtagere af behandling og omsorg.

Anmeldelse af
Seksuel sundhed og omsorg

Ugeskrift for læger skriver blandt andet:
     "⭐⭐⭐⭐⭐ Jeg [Morten Sodemann, overlæge og klinisk professor, red.] læste Maria Pedersens og Martin Einfeldts bog »Seksuel sundhed og omsorg« i et propfyldt tog til og fra København i ét hug uden at ænse larmen fra efterskolelever og mobiltelefonsamtaler. Ikke fordi den handler om sex, men fordi den er hamrende godt skrevet, den har en klar fremadskridende struktur, og så er den frem for alt en bog om at tale med mennesker, man ikke kender, om intime og private behov.”
     ”(… ) en bog om at have modet til at skabe tillidsvækkende relationer, hvor det vanskelige, tabubelagte eller følsomme er lettere at bringe på banen.”
     ”I sundhedsvæsenet screener vi patienter for overvægt, rygning, alkohol og selvmordstanker, men vi hopper elegant hen over screening for seksuel sundhed, ensomhed og sorg. Drejer det sig om borgere eller patienter med anden etnisk baggrund, ældre, demente, psykisk syge, kronisk syge eller fysisk handicappede, så tænker vi, at det næppe er relevant, eller ligefrem uønsket, at tale om seksuel sundhed.”
     ”Bogen er rigt spækket med cases og forslag til, hvordan de kunne løses. Man mærker tydeligt, at casene er fra det virkelige praksisnære liv, og det gør det meget lærerigt for sundhedsprofessionelle, der umiddelbart kan identificere sig med de dilemmaer, de illustrerer. Som læser bliver man bogstaveligt talt taget i hånden gennem de mange hjørner af seksuel sundhed: dine og andres grænser, værdier, tabuer og den virkelig vanskelige samtale. Bogen beskriver respektfuldt, hvor forskelligt aldring påvirker seksuel sundhed (herunder udfordringer på plejehjem og i forhold til demens). Fysiske og psykiske sygdomme og behandlingen af dem kan påvirke seksualitet og seksuel nydelse. Bogen gennemgår mange konkrete handlemuligheder, hvilket er en stor fordel for læseren, for én ting er at turde tage hul på samtalen, noget andet er at være i stand til at tilbyde løsningsforslag (…)”
     ”Som en ekstra vigtig vinkel er der et afsnit rettet mod ledelserne, der skal sikre rammerne for, at seksuel sundhed bliver en del af omsorgen. Man skal kende loven, skrue op for fagligheden og fjerne de private holdninger, der let kan forhindre en professionel respektfuld omsorg også på dette område.”
     ”En godt skrevet, velstruktureret lærebog, der på en måde selv viser, hvor let det er at tale om de mest intime og følsomme emner, hvis man er saglig, nysgerrig og ærlig.”

Bestil bogen