Kontakt
Telefon 6170 8042
martin.einfeldt@gmail.com

Prøvestens Allé 8
2300 København S

Rådgivning
Jeg sælger kun rådgivning som du har brug for. Dit behov bestemmer: Hvad vil du kommunikere til hvem og hvorfor? Og hvorfor skal det gøres anderledes end det allerede bliver gjort?
Jeg siger tingene som jeg ser dem, og jeg siger det venligt og respektfuldt, især hvis jeg foreslår forbedringer.
Du kan bruge denne rådgivning til fx ledelse, salg, medieomtale, kampagner, undervisning, fundraising, lobbyisme, krisehåndtering og til at skabe ramaskrig hvis det skal være.
Jeg kan også køre motorsav og spille hyggeklaver. Ring og få et tilbud som du ikke kan afslå.

Troserklæring
Jeg vil gøre mennesker og virksomheder gladere og deres resultater bedre ved at hjælpe alle til at kommunikere etisk, effektivt, empatisk, realistisk, troværdigt og klichefrit:

 • Etik: Kommunikation påvirker menneskers viden, følelser, holdninger og adfærd. Effektiv kommunikation er derfor et magtmiddel og bør bruges i gode sagers tjeneste.
 • Effektivitet: Kommunikation bør virke og gøre en forskel efter et bevidst valg. Kommunikation bør planlægges rationelt efter formålet, velvidende at alle mennesker tænker, føler og handler irrationelt i et uforudsigeligt omfang.
 • Empati og realisme: Kommunikationen skal udføres i størst mulig forståelse for modtagerens udgangspunkt, også når modtageren er fx fortravlet, overinformeret eller fordomsfyldt.
 • Troværdighed: Modtageren bestemmer afsenderens troværdighed, og det kan ingen lave om på. Men afsenderen kan gøre sit, blandt andet ved sikre at alle skrevne, talte og nonverbale (grafik, billeder og handlinger) budskaber stemmer med og støtter hinanden. Og ved at budskaberne derefter giver mening for modtageren.
 • Jeg afskyr klicheer. Jeg kommer aldrig til at kalde et problem for en udfordring eller en betaling for en investering. Med mindre jeg mener det.

Jeg har løst opgaver for blandt andet …

 • Allerød Kommune (Teknik og Drift)
 • ATP
 • Dansk Affaldsforening
 • Danske Juletræer
 • DeSeed Denmark
 • DTU (Department of Applied Mathematics and Computer Science)
 • Folkeuniversitet (Kolding)
 • Grakom
 • Innovation Roundtable
 • Kompetence- & Konfliktinstituttet
 • Københavns Universitet (Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning)
 • Landsforeningen Økologisk Byggeri
 • Lejre Kommune (Teknik og Miljø, Børn og Læring)
 • Red Barnet
 • Træ.dk
 • unoform

CV

 • Uddannelser
  Master i Positiv Psykologi fra Århus Universitet (2018) med speciale i brug af humor i undervisning, ledelse og innovation.
  Forstkandidat fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (1992) med speciale i kommunikation og skovbrug.
 • Ansættelser
  Selvstændig kommunikationsrådgiver siden 2016.
  Ekstern lektor i innovation og kreativitet, Københavns Universitet, siden 2018.
  Kommunikationschef i Dansk Skovforening fra 1993 til 2016.
 • Exgræsrod
  I 2003 blev jeg til min overraskelse græsrod som formand for Amager Metro Gruppen som kæmpede for at få metroen på Østamager gravet ned. Jeg skrev bogen ”Nabo til en planlagt katastrofe” om sagen.