Humor er et kraftigt redskab til læring. Humor kan skabe gode relationer, opmærksomhed, nysgerrighed, ny indsigt, kreativitet, glæde, engagement, afspænding, oplevelser af mestring, fremme modstandsdygtighed og modvirke stress.

Men humor er også et uforudsigeligt redskab. Den er flertydig, upræcis, ikke-alvorlig, stærkt individuel, kan have mange former, mange virkninger – og ikke altid gode.

Humor foregår under alle omstændigheder. Det har stor værdi for lærere at kunne håndtere den uhåndterlige humor og nyttiggøre dens store mulig-heder og forebygge dens skader.

Kurserne kan vare fra 2 timer til 3 måneder (med 4 workshops fordelt over 1 semester). Kurserne er egnede til alle niveauer fra folkeskole til universitet og voksenundervisning.

Deltagerne behøver ikke at være sjove selv. De skal blot være klar til at udvikle deres egen humor og til at bruge elevernes humor i undervisningen. Der er massevis af konkrete teknikker at bruge af. Deltagerne inspirerer hinanden og evaluerer sig selv.

Resultaterne er individuelle og skabes af den enkelte lærer i sin egen klasse under og efter kurset.

Skriv eller ring for at få et skræddersyet tilbud til dig og din undervisningsinstitution om et kursus i humor i undervisning.